Трошкови школе и интерната

Sponzor Šlos-Šulea je neprofitna fondacija. Kao nezavisna škola dobija delimičnu subvenciju od države Baden-Virtemberg, koja se obračunava isključivo iz čistih troškova nastave i učenja materijala uporedivih škola u državnom sponzorstvu.

Ovi prihodi se koriste isključivo za pokrivanje troškova nastalih u implementaciji našeg sveobuhvatnog obrazovnog programa.

U zavisnosti od toga da li će doći do prijema u Šlos-Šule kao učenik internata ili kao lokalni učenik, doći će do različitih troškova.
Zakon o porezu na dohodak omogućava da se prisvoji 30% od plaćenih troškova takozvanih škola, ali najviše 5.000 € kao posebni troškovi (~ 10 para. 1 br. 9 EStG) u poreskoj prijavi.

Razlika između "spoljnih učenika", "učenika u profilu škole zamka" i "učenika internata"

Učenici mogu da pohađaju našu Gimnaziju kao "spoljni učenici", kao "učenici na Šlos-Šulovom profilu" i kao "učenici internata ". Učenici internata takođe imaju priliku da pohađaju susedne javne osnovne, srednje i srednje škole .

Sa doprinosom roditelja za spoljne učenike pokriveni su samo troškovi nastave u vrsti i obimu državnih redovnih škola (između ostalog, razdelnik časova je 30).
S druge strane, opciono dobrovoljno odabrani roditeljski doprinos Schloss-Schul-Profil pokriva, pored navedenih troškova za nastavu, takođe i troškove nastave u malim razredima (najviše 20 učenika).
Pored usluga za učenike na profilu Šlos-Šul, opcioni roditeljski doprinos za učenike internata pokriva i troškove za naše programe podrške kao što su nadzor domaćih zadataka, osnovni kursevi i podrška u studijskim sobama, kao i troškovi doručka i večere, za radne grupe, za negu vikendom i, naravno, za smeštaj i sveobuhvatnu negu.

Međunarodni studenti

Troškove i informacije za prijem međunarodnih studenata možete pogledati ovde.

Der Elternbeitrag für Internatsschüler*innen beträgt im Schuljahr 2023/2024 pro Monat (bei 12 Raten):

za ocene od 1 do 6 Euro 2.895,--
za ocene od 7 do 9 Euro 2.970,--
za ocene od 10 do 12 Euro 3.020,--

Za drugo dete troškovi škole i internat se smanjuju za 20 odsto, za svako dodatno dete za 40 odsto.

Nudimo studentima stipendije za performanse visokih intelektualnih sposobnosti, koje dodeljuje Šlos-Šul-Verein.

Za roditelje koji ne mogu ili samo delimično da pokriju troškove školovanja i internat, postoji mogućnost socijalne stipendije, koja zavisi od primanja roditelja.

Učenici internata takođe imaju priliku da posete javne osnovne, srednje i srednje škole u okolini koje sarađuju sa nama.

Der Elternbeitrag für Unterricht (ausschließlich in Art und Umfang staatlicher Regelschulen) beträgt im Schuljahr 2023/2024 pro Monat (bei 12 Raten):

za lokalne studente iz grada Kirchberga Euro 95,--
za lokalne studente iz zajednica koje ne obezbeđuju subvenciju Euro 106,--

Der Elternbeitrag für das Schloss-Schul-Profil beträgt im Schuljahr 2023/2024 pro Monat (bei 12 Raten):

za lokalne studente iz grada Kirchberga Euro 179,--
za lokalne studente iz zajednica koje ne obezbeđuju subvenciju Euro 190,--

Za drugo dete školarina se smanjuje za 20 odsto, za svako dodatno dete za 40 odsto.

Nudimo studentima stipendije za performanse visokih intelektualnih sposobnosti, koje dodeljuje Šlos-Šul-Verein.

Za roditelje koji ne mogu ili samo delimično da priušte školarinu, postoji mogućnost socijalne stipendije, koja se zasniva na prihodima roditelja.

Za lokalne studente postoji i mogućnost, u zavisnosti od individualnih potreba, da učestvuju u daljim ponudama za negu.