Potentials & individual support offers of the Schloss-Schule

Treba nam vremena da se bolje vidimo sa svakim učenikom u svim njihovim ličnim aspektima...

... od samog početka! Već prijemni intervju sa nama u Šlos-Šul Kirhbergu ima visok prioritet. Redovni intenzivni razgovori takođe se vode kao crvena nit kroz svakodnevni život u školi i internatu.

Tim nastavnika i supervizora na Šlos-Šulu više puta razmenjuje ideje sa učenicima o njihovim individualnim stavovima i njihovom ponašanju tokom časova, na kursevima obeštećenja, u interakciji sa drugima i u slobodno vreme...

Pored toga, sveobuhvatno se analiziraju odgovarajući rezultati rada, komunikacija i ponašanje učenja se pažljivo beleže i detaljno diskutuju u timu i sa učenicima.


Joachim Scholz – Altschüler & Bürgermeister von Schöntal

Ich habe mich sofort in Kirchberg aufgenommen und wohlgefühlt. Sehr dankbar bin ich den damaligen Erziehern und Lehrern an der Schule. Diese haben mir ein stabiles Fundament bereitet auf dem ich nach meiner Schulzeit aufbauen konnte. Die Grundsteine für mein weiteres Leben wurden größtenteils in der Schloss-Schule gelegt. Dadurch habe ich auch bis heute eine tiefe Verbundenheit mit Kirchberg. Ich hatte und habe einen guten Lebensweg und dafür bin ich sehr dankbar.

Sveobuhvatno priznanje potencijala u internatu Schloss-Schule Kirchberg

Međutim, zaista uspešan razvoj događaja ne meri se samo školskim razredima – već i pozitivan razvoj ličnosti u celosti stavlja u prvi plan.

Kako bismo mogli da optimalno podržimo naše studente u njihovom razvoju, pre svega je važno da ih pravilno procenimo i akademski i vannastavno. Samo individualno orijentisana promocija može biti uspešna promocija. Zato mi u Šlos-Šulu pridajemo tako veliki značaj sveobuhvatnom prepoznavanju potencijala. Samo na takvoj osnovi može se pružiti ciljana podrška i unapređenje; ne samo u školskom sektoru, već u okviru holističkog pristupa koji vidi i prihvata pojedinačnog učenika u svim aspektima.

Настава у малим одељењима у школи Цастле

Sa individualizovanim i različitim časovima u malim razredima sa najviše 20 učenika, besplatnim oblicima rada i alternativnim povratnim informacijama o performansama, cilj nam je da pravdu učinimo našim učenicima u njihovoj ličnoj raznolikosti. Njihovo angažovanje u izboru nastavnog sadržaja i metoda naglašava zajedničku odgovornost naših učenika sa jedne strane i naših nastavnika sa druge strane za optimalnu nastavu.

Naš širok spektar podrške izvan učionice pomaže da se zatvore praznine i poboljšaju performanse. Priprema za i učešće na takmičenjima u malim istraživačkim grupama otvara potencijal i pobuđuje radoznalost koja prevazilazi nastavu u školi.

"Promocija" i "izazov" u učionici su dve strane istog novčića – briga da vodimo našu decu i mlade ljude, da sami definišemo sopstvene ciljeve i da im pružimo radost u samostalnoj težnji za više znanja i boljim performansama.

Мање пропуштених часова захваљујући посебном концепту школе

Kako bismo se direktno pozabavili pitanjem "izgubljenih školskih časova", što je veliki problem za mnoge škole, razvili smo poseban koncept otkazivanja časova pre mnogo godina.

Poslednjih godina redovno se sprovodi oko 97 odsto svih školskih časova u Gimnaziji der Šlos-Šule Kirhberg. U našoj školi postoji posebna procedura u slučaju otkazivanja nastave: Ako, na primer, nastavnik pozove bolesne, predmetna lekcija se "zamenjuje" drugom lekcijom iz predmeta specifičnom za čas – npr.B. nemačka lekcija se "zamenjuje" lekcijom iz matematike. U daljem toku školske godine, u takvom slučaju, biće razmenjena nazad ako je to moguće. Samo u apsolutno izuzetnom slučaju, drugi, kvazi "strani" specijalista preuzima nadzor nad razredom i radi sa učenicima, e.B trenutnim domaćim zadacima ili već pripremljenim radnim listovima. Otkazivanje časova tako može biti 100% isključeno u donjoj školi, tako da učenicima i roditeljima možemo dati garanciju za negu.

Zapravo, našim konceptom postižemo da se propisani minimalni broj časova ostvaruje za apsolutno svaki školski predmet u Šlos-Šulu.

Naš Schloss-Schul-Förderangebote: Svaki učenik ima individualni program podrške

Kako bismo zadovoljili potrebe naših učenika u svim njihovim aspektima, nudimo četvorodeoni sistem podrške van stvarnih lekcija:

Domaći zadatak moraju da urade svi sami učenici, ali pod nadzorom i pratnjom. Za naše takozvano radno vreme (1,5 časova dnevno za ocene od 5 do 9 – uz individualnu pauzu od 15 minuta po aranžmanu), to rade obučeni vaspitači i nastavnici specijalisti.

Naši vaspitači su prva tačka kontakta, pomoć u samoododlučnom i podrška sa strukturnim i metodološkim problemima učenja. Ako ode u dubinu, naši učenici se "prosleđuju" u takozvane prostorije za učenje, gde specijalistički nastavnici pomažu oko konkretnih specijalističkih pitanja. Naši učenici tada koriste "tihi čas", koji je obavezujući za sve, za individualne dorade i organizacione stvari.

Svi učesnici (učenici, nastavnici razreda, predmetni nastavnici, mentori, supervizori studijske sobe) su u bliskoj razmeni informacija, tako da se odmah može prepoznati da li su neophodne dodatne mere podrške mimo nadzora domaćih zadataka.

Takođe deo koncepta naše Škole zamka do ocene 10 su takozvani osnovni kursevi iz osnovnih predmeta engleski, matematika i latinica (svaki po 1,5 čas nedeljno), u kojima, ako se utvrdi kao ekspediti, učestvuje od 3 do najviše 10 učenika (na preporuku mentora, predmeta ili nastavnika). Ovi osnovni kursevi služe ciljanoj obradi praznina.

Kao treća etapa našeg sistema podrške školama u zamku, sistem individualnog podučavanja/podrške se koristi i za sveobuhvatnije materijalne praznine u učenju – odlučujući faktor ovde je: uvek u bliskoj i intenzivnoj razmeni sa odgovarajućim predmetnim nastavnicima i nastavnicima razreda.

Ako se tutorenje koristi, oslanjamo se na iskusne i dokazane polaganje snaga iz okruženja za rutinsku pomoć, a isključivo na dokazane specijaliste za posredovanje novog, neshvaćenog sadržaja. Odgovorni su sami formirali dobro utemeljenu stručnu procenu o ovim specijalistima, tako da je kvalitet ove podrške pouzdano osiguran.

Kako bi naši učenici započeli ispitnu fazu Abitura što bolje pripremljeni, svake godine organizujemo takozvanu intenzivnu nedelju. Ove nedelje biće održane dodatne lekcije iz predmeta relevantnih za polaganje ispita, koji se posebno pripremaju za Abitur i posebno intenzivno podržavaju učenike.

Pored toga, nudimo širok spektar opcija iz oblasti individualne podrške i promocije u školskom sektoru:

Naši učenici stiču osnovne metodološke veštine iz predmeta Metode, koje su im korisne tokom cele školske karijere. Predmet se uči jednom sat vremena od ocena 5 – 9 i oslobođen je ocena. U razredu 5. počinjemo sa osnovnim znanjem rada digitalnih medija, koje podrazumeva pisanje računara sa 10 prstiju. Od 6. razreda pa nadalje, fokus je na različitim tehnikama prezentacije, koje u klasi 8 idu ruku pod ruku sa nastavom programa digitalne prezentacije. U sklopu karijerne orijentacije, teme NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA vitae i primene uče se u klasi 9.

Mnogi studenti zapravo moraju da nauče kako da pravilno steknu znanje. U sklopu predmeta Metode, učenje u Šlos-Šulu igra suštinsku ulogu u oceni 5. Ovde se prvo ogledaju domaći uslovi rada, prema kojima učenici mogu sami da stvore odgovarajuće radno i okruženje za učenje. Pored toga, uče se strategijama za efikasan završetak domaćih zadataka i za samostalno učenje rečnika. Različite metode učenja i tehnike pripreme za rad na času takođe su neizostavni deo učenja. U našem razredu 10+ - između ostalog namenjenom učenicima koji se menjaju iz Realschule-a u Schloss-Schule - didaktički se promoviše samostalni razvoj, kao i samostalni i vođeni odraz.

Ko bi mogao da približi engleski jezik učenicima bolje i ravnopravno, ako ne mladim ljudima sa engleskim kao maternjim jezikom? Naši asistenti na engleskom jeziku iz SAD praktikuju jezik sa našim učenicima u svakodnevnom razgovoru, odvojeni od nastavne situacije.

U ocenama 5 i 6 testiramo nivo pravopisnih veština naših učenika nakon nekoliko nedelja sa hamburškim uzorkom pisanja i čitanja. Ako učenici prekorače određeni broj grešaka, kroz ovo testiranje možemo utvrditi da postoji potreba da se nadoknadi. Jednom nedeljno možete da učestvujete na našem LRT kursu, na kojem posebno radimo na uobičajenim poteškoćama u pravopisu, kao što su.B poteškoće u velikim slovima, kao i u istezanju i oštrenju. Na taj način, sve praznine u znanju u Šlos-Šulu su efektivno zatvorene na samom početku srednjoškolske karijere.

Dobro poznati talenti se uzimaju u obzir u našim školskim strukturama – ovde reagujemo individualno i fleksibilno i osiguravamo ponude zasnovane na interesovanjima i talentima. Pored toga, otvaramo i vannastavne mogućnosti za promociju darovitosti sa posebno nadarenim učenicima. Na primer, učenicima možemo ponuditi studentski kurs paralelno sa časovima.

Takmičenja u najrazličitijim predmetima nude našim učenicima dragocene impulse i nude potpuno drugačiji pristup predmetima i njihovom sadržaju. Ovde je ideja izazova u prvom planu, ima šta da se pobedi i ne morate da brinete o lošim ocenama. Studenti se ovde često angažuju sa entuzijazmom, što takođe ima uticaja na spremnost da uče i nastupaju.

Иновативни концепти у школи Цастле

Izborni modul SKIL: Schloss-Schule Kirchberg - Individualno učenje

"Dete uči samo ako je spremno da to uradi iz unutrašnjeg nagona."

Веслање Х. Лонг

Nudimo poseban vid nastave od Šlos-šule Kirhberg u našoj Gimnaziji deci razreda od 5 do 7. Različiti kursevi nude našim učenicima mogućnost da pored svakodnevnih časova iskuse učenje drugačije u skladu sa svojim sklonostima i talentima. Naši učenici održivo uče u projektima u skladu sa sopstvenim interesovanjima, metodično i društveno učenje su takođe sastavni deo lekcija.

Naš izborni modul SKIL Schloss-Schule Kirchberg – Individual Learning ima pedagoško poreklo da prepozna specifičnosti pojedinog učenika i da ga/nju promoviše u skladu sa svojim potencijalom.

Zato što učenici uče različite brzine, različite intenzitete i sa promenom motivacije. Cilj je stoga da se pored čistog prenosa znanja omoguće i različiti putevi učenja. Modul je podeljen na ove oblasti (pogledajte grafiku).

Naš 10+ koncept u Schloss-Schule Kirchbergu

Ovaj model je za naše lateralne učenike, Realschuleaufsetzer (deca i mladi ljudi koji se menjaju iz Realschulea u nas) i internacionalne učenike ocena 9 i 10. Pratimo sledeće ciljeve sa našim razredom 10+: Želimo sistematski da pripremimo sve učenike za nivo kursa – kako metodično, tako i u pogledu sadržaja.

Želimo da sveobuhvatno podržimo učenike u njihovom ličnom razvoju i ojačamo razvoj socijalnih veština: nezavisnost, spremnost da se ulože napori, samoupravljanje i grupno uključivanje.

Aktivno učešće u okruženju učenja i redovno preispitivanje ponašanja učenja u klasi 10+ promoviše samoodlučno delovanje, koje postaje od suštinskog značaja na nivou kursa. Obrazovni sadržaj specifičan za predmete je svežan i podnošljiviji bez kompromisa na nivou.

Osnovno poznavanje srednjeg nivoa se ponavlja na ciljani način i stire u direktnu vezu sa suštinskim tehničkim i metodološkim sadržajem klase 10.

Naš koncept za učenike spolja se pokazao kao posebno efikasan kao srednja škola u internatu kako bi Abitur došao ovde sa nama!

Nastava prvog stranog jezika odvija se u malim grupama. Učenje takođe igra centralnu ulogu u tome. Cilj je da se učenicima sa najrazličitijim obrazovnim pozadinama omogući postizanje istog obrazovnog cilja, tačnije Abitura.